0299 373 557 info@pinks.nl
Frame verhuur
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Straatnaam + huisnummer, postcode + woonplaats
Formaten
Enkelzijdig of dubbelzijdig:
Bezorgen of ophalen:
Voor het bezorgen en ophalen van het frame rekenen wij €1,80 per kilometer, vanaf De Rijp (enkele reis). Bijvoorbeeld: De Rijp - Hoorn = 25km 25 x €1,80 = €45
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verhuur van textielframes.

1. Definities
- Verhuurder: [PINKS], de partij die de materialen verhuurt.
- Huurder: de partij die de materialen huurt van de Verhuurder.
- Materialen: Textiel frames

2. Verhuurperiode
De verhuurperiode begint op het moment dat de materialen door de Huurder worden ontvangen en eindigt op het moment dat de materialen door de Huurder aan de Verhuurder worden geretourneerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Gebruik van de Materialen
De Huurder zal de materialen alleen gebruiken voor het beoogde doel en in overeenstemming met eventuele instructies van de Verhuurder. De Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de materialen en zal deze op een zorgvuldige en veilige manier behandelen.
De Huurder mag de materialen niet op een andere plaats gebruiken dan is overeengekomen.

4. Afhalen en terugbrengen van de materialen door De Huurder
Indien de Huurder de materialen niet op de afgesproken tijd/datum afhaalt of de materialen niet voor de afgesproken periode afneemt, dient het volledige bedrag betaald te worden door de Huurder.
De materialen dienen op de afgesproken datum, tijdens openingstijden, bij de Verhuurder afgeleverd te worden, tenzij anders is afgesproken.
De Huurder dient de materialen op een juiste manier te vervoeren.

5. Huurprijs en Betaling
De Huurder zal de overeengekomen huurprijs betalen volgens de vastgestelde betalingsvoorwaarden. Eventuele extra kosten, zoals schadekosten zijn voor rekening van de Huurder.
Betalingsvoorwaarden: het totale bedrag dient voor de verhuurperiode te zijn voldaan.

6. Onderhoud en Reparatie
De Huurder zal de materialen in goede staat houden tijdens de verhuurperiode. Eventuele schade of defecten aan de materialen dienen onmiddellijk aan de Verhuurder te worden gemeld. De Huurder mag geen reparaties aan de materialen uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van de Verhuurder.

7. Aansprakelijkheid
De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of verlies van de materialen tijdens de verhuurperiode, behalve voor normale slijtage. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de materialen.

8. Annulering
Bij annulering van de huurovereenkomst door de Huurder zal de Verhuurder mogelijk annuleringskosten in rekening brengen, afhankelijk van de voorwaarden van de overeenkomst.
Bij annulering zullen de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

9. Eigendom
De materialen blijven ten alle tijden eigendom van de Verhuurder, ongeacht de duur van de Overeenkomst.

10. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
De Verhuurder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een redelijke termijn voor kennisgeving aan de Huurder.

11. Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.