0299 373 557 info@pinks.nl
Disclaimer
PINKS biedt de informatie op haar webpagina’s aan een ieder aan maar behoudt het copyright op alle tekst, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van deze pagina’s. Het is niet toegestaan om pagina’s, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze pagina’s, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere webserver te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PINKS.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van deze site worden door PINKS aangeboden aan haar klanten als aanvulling op haar dienstverlening. PINKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van informatie, tekst, grafische afbeeldingen, links en andere onderdelen van deze pagina’s.

PINKS aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik van de server waarop deze pagina’s zich bevinden of andere servers die via deze pagina’s benaderbaar zijn.

Persoonsregistratie
Alle door u aan PINKS verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Andere organisaties dan PINKS hebben géén toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen ook nooit aan anderen ter beschikking worden gesteld.